DARJAN BZR-ZOP SISTEM

DARJAN BZR-ZOP SISTEM

POSVEĆENI KVALITETU I REZULTATIMA

Agencija za konsalting u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu “DARJAN BZR-ZOP SISTEM”

 je nastala kao logičan nastavak rada u prethodnom periodu jednog od suvlasnika Agencije, Predraga Veličkova, diplomiranog inženjera industrijskog menadžmenta.

Pošto je i sam radio u više privrednih društava koje se bave oblastima bezbednosti i zdravlja na radu, nekada zvane zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine odlučio se na korak koji je bio jedino rešenje da svoje znanje pretoči u svoj privredni subjekat što je i učinio. S obzirom…

Usluge

Ukratko možete videti kojim se sve uslugamo bavimo.

OBLAST BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Izrada Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, usluga lica zaduženog za...

OBLAST ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu, izrada strateške procene...

STANDARDI

ISO 9001:2015-Sertifikacija sistema menadžementa kvalitetom, ISO 14001:2015...

POSVEĆENI KVALITETU I REZULTATIMA.

To je ono čime se bavimo.