DARJAN BZR ZOP SISTEM

POSVEĆENI KVALITETU I REZULTATIMA​

Sigurnost i Zdravlje na Radu:

Naša Prednost, Vaša Bezbednost!

Darjan BZR doo je ovlašćena kompanija koja pruža usluge u oblastima Bezbednosti i Zdravlja na Radu.

Naš tim stručnjaka sastoji se od profesionalaca sa svim potrebnim licencama i sertifikatima, posvećenih tome da vam pomognu u urednom ispunjavanju svih zakonskih obaveza na najefikasniji i najekonomičniji način.

Sigurnost na Prvom Mestu!

Usluge

  • Izrada akta o proceni rizika
  • Obuka zaposlenih za poslove BZR
  • Testiranje osposobljenosti zaposlenih za poslove BZR
  • Izrada elaborata o uređenju gradilišta
  • Koordinator BZR na gradilištu
Pogledajte naše

Sertifikate

klikom na dugme možete videti sve naše sertifikate i uverenja.

ukoliko imate pitanje ili

želite da otpočnete saradnju sa nama

kontaktirajte nas.

Scroll to Top