DARJAN BZR-ZOP SISTEM

KONTAKT

AGENCIJA ZA KONSALTING U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU “DARJAN BZR-ZOP SISTEM”

Dejan Veličkov, preduzetnik, Radnička 14, 18320 Dimitrovgrad
PIB: 107761807
APR: BP 101696/2012
MB: 62972696
Šifra delatnosti: 7490
Tekući račun: 205-181798-28
KOMERCIJALNA BANKA Beograd
specijalista strukovni inženjer zaštite na radu

Predrag Veličkov

dipl.inž.industrijskog menadžmenta

Ljubiša Lojanica